Επίσημη Ιστοσελίδα

Μεσιτών Ν. Χανίων

Ηρώων Πολυτεχνείου

Χανιά, Κρήτης

Compare Listings

Πληροφορίες για την Αγορά ακινήτου

Πληροφορίες για την Αγορά ακινήτου
Μοιραστείτε το!

Συχνές ερωτήσεις

1) Ποια είναι η διαδικασία αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα;

Από τη στιγμή που καταλήξατε στο ακίνητο που σας ενδιαφέρει τα βήματα που ακολουθούν είναι τα εξής:

1. Επιλογή δικηγόρου

Ο δικηγόρος είναι αυτός που θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε την αγορά χωρίς προβλήματα και θα σας εκπροσωπήσει όπου χρειάζεται. Είναι αυτός που θα κάνει την έρευνα σχετικά με το ακίνητο στο Υποθηκοφυλακείο.

2. Επιλογή συμβολαιογράφου

Η επιλογή αυτή είναι απαραίτητη, καθώς οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου πρέπει να γίνεται παρουσία συμβολαιογράφου. Ο συμβολαιογράφος δεν εκπροσωπεί ούτε τον αγοραστή ούτε τον πωλητή, είναι δημόσιος υπάλληλος και με τη δική του παρουσία διαβάζονται, κατανοούνται και υπογράφονται τα συμβόλαια. Ο συμβολαιογράφος στη συνέχεια ετοιμάζει το σχέδιο συμφωνίας και είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση και την καταγραφή της συναλλαγής στα δημόσια μητρώα έτσι ώστε ο αγοραστής να λάβει μια συμβολαιογραφική πράξη για το ακίνητο.

3. Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Ο αγοραστής πρέπει να εκδώσει έναν αριθμό φορολογικού μητρώου, αν δε διαθέτει ήδη έναν, για να μπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία αγοράς του ακινήτου.

4. Πληρωμή του φόρου μεταβίβασης

Ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει το φόρο μεταβίβασης στην εφορία πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Σε αυτή τη διαδικασία είναι χρήσιμη και η βοήθεια του δικηγόρου.

5. Υπογραφή του συμβολαίου και μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο  

Υπογράφεται το συμβόλαιο και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη παρουσία του συμβολαιογράφου, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταγράψει το συμβόλαιο στο Υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου, το οποίο θα κρατήσει ένα αντίγραφο του συμβολαίου.

Σημείωση: Υπογράφεται μόνο ένα πρωτότυπο του συμβολαίου στα ελληνικά, το οποίο παραμένει στο αρχείο του συμβολαιογράφου. Εάν ο αγοραστής το επιθυμεί μπορεί να προσλάβει διερμηνέα ο οποίος θα μεταφράζει λέξη προς λέξη το συμβόλαιο. Στο τέλος, ο διερμηνέας ορκίζεται ότι έκανε σωστά τη μετάφραση και υπογράφει κάτω από τον αγοραστή. Στη συνέχεια ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να παραλάβει ένα αντίγραφο του συμβολαίου και να ζητήσει τη μετάφρασή του από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από έναν δικηγόρο που γνωρίζει τη γλώσσα του, με έξοδα του αγοραστή.

 

2) Μπορούν οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα;

Ναι, η διαδικασία για τους πολίτες της Ε.Ε. είναι ίδια με αυτή των Ελλήνων πολιτών.

 

3) Μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα;

Περιορισμοί ισχύουν μόνο για τους μη Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητη περιουσία σε παραμεθόριες περιοχές όπως είναι το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, η Θράκη και άλλοι νομοί της Β. Ελλάδας.

Η άρση αυτών των περιορισμών επιτυγχάνεται με τη χορήγηση σχετικής άδειας που παρέχεται από το Υπ. Εθνικής Άμυνας ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της αντίστοιχης περιοχής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άρση της απαγόρευσης:

 • Στοιχεία καταχώρησης του ακινήτου στο κτηματολόγιο και δήλωση σκοπούμενης χρήσης του
 • Φωτοαντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου
 • Πρόσφατη βεβαίωση Ποινικού Μητρώου από το αρμόδιο Υπουργείου της χώρας προέλευσης του αγοραστή
 • Πληρεξούσιο με το οποίο θα εξουσιοδοτείται κάποιος δικηγόρος να υπογράψει την αίτηση στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή (εφόσον ο αγοραστής το επιθυμεί, για δική του διευκόλυνση)

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα επισήμως στην ελληνική γλώσσα.

 

4) Τι ισχύει σχετικά με την άδεια διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.);

Δικαιούνται άδεια εισόδου και διαμονής πενταετούς διάρκειας οι πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν ή προτίθενται, τεκμηριωμένα, να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον το ελάχιστο ύψος του ακινήτου ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000€), καθώς επίσης και οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000€).

 

5) Πώς μπορώ να μεταφέρω χρήματα από τη χώρα μου;

Αυτό μπορεί να συμβεί με μια τυπική τραπεζική μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό σας σε έναν λογαριασμό στην Ελλάδα. Συμβουλή μας προς τον αγοραστή είναι να τεκμηριώνει επίσημα όλα τα ποσά που καταθέτει για την αγορά ενός ακινήτου, έτσι ώστε σε περίπτωση μεταπώλησης να μπορούν αυτά τα ποσά να επαναπατριστούν.

 

6) Πώς μπορώ να ανοίξω ένα λογαριασμό τραπέζης;

Αυτό μπορεί να συμβεί δίνοντας στην τράπεζα μια φωτοτυπία του διαβατηρίου, διεύθυνση εργασίας και κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου και πιστοποιητικό για τον τόπο διαμονής που έχει εκδοθεί από τις διοικητικές αρχές.

Εάν ανοίξετε έναν τυπικό λογαριασμό τραπέζης πέρα από τα προαναφερθέντα στοιχεία θα χρειαστεί και η παρουσία ενός από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

7) Ποια είναι τα ετήσια έξοδα σχετικά με την κατοχή ακινήτου στην Ελλάδα;

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ): Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. διακρίνεται σε «κύριο» και «συμπληρωματικό». Ο κύριος φόρος θα υπολογίζεται για όλα τα δικαιώματα σε ακίνητα (κατοικίες και λοιπά κτίσματα, οικόπεδα, εκτός σχεδίου εκτάσεις γης). Ο «συμπληρωματικός» ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επί κτισμάτων και εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων το οποίο υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, με συντελεστές που κλιμακώνονται από 0,1% έως 1%.

Δημοτικοί Φόροι και Τέλη: εξαρτώνται από την αξία και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Επιβάλλονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρισμού.

 

8) Σχετικά με την ασφάλιση ακινήτου.

Το ακίνητο ασφαλίζεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν όλες τις πιθανές ζημιές, όπως κλοπή, φωτιά, σεισμό, καταιγίδες κλπ. Η ασφάλιση του ακινήτου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά απαιτείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποθήκευση του ακινήτου.

 

9) Πώς εξασφαλίζεται η κυριότητα επί ενός ακινήτου;

Η κυριότητα επί των ακινήτων στην Ελλάδα εξασφαλίζεται μέσω της κρατικής υπηρεσίας που ονομάζεται Υποθηκοφυλακείο. Σε αυτό τηρούνται όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις και είναι καταχωρημένα όλα τα εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων. Τα ακίνητα αρχειοθετούνται με βάση τα ονόματα των ιδιοκτητών τους και οι δικηγόροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν την ιδιοκτησία κάθε ατόμου ή εταιρείας. Εκεί γίνεται και η έρευνα των συμβολαιογραφικών πράξεων σχετικά με οποιεσδήποτε αξιώσεις ή επιβαρύνσεις του ακινήτου. Η έρευνα των πράξεων δείχνει επίσης αν το ακίνητο έχει μεταφερθεί σωστά. Αυτό γίνεται πάντα κατά τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας.

img

ADMIN

  Related posts

  Αύξηση Τουριστικών Ροών

  Αύξηση των αεροπορικών αφίξεων και μείωση των οδικών...

  Continue reading
  by ADMIN

  Γιατί να Συνεργαστείτε με Μεσιτικό Γραφείο

  Ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε ακινήτου καλείται να...

  Continue reading
  by ADMIN

  Ανάλυση Αγοράς

  Η αγορά ακινήτων αποτελεί μια ιδιαίτερη αγορά με...

  Continue reading
  by ADMIN

  Join The Discussion